Znieczulenie ogólne

Jak i w jakim celu jest wykonywane znieczulenie ogólne?
Przeprowadzane jest przez zespół anestezjologiczny – lekarza anestezjologa wraz z pielęgniarką anestezjologiczną.
Krótkotrwałe znieczulenie polegające na podaniu pacjentowi dożylnie leków uspokajających, przeciwbólowych oraz usypiających, które w krótkim czasie powodują zaśnięcie. Sen trwa kilka minut – w zależności od długości zabiegu dawki można powtarzać.
Pacjent oddycha sam, podczas zabiegu monitorowane są podstawowe czynności życiowe pacjenta (tętno, oddech, ciśnienie).

Ten rodzaj znieczulenia ma na celu eliminację świadomości, bólu i dyskomfortu, który może towarzyszyć podczas badań endoskopowych
Przygotowanie do badania w znieczuleniu ogólnym (z anestezjologiem)
Proszę zgłosić się ze świeżymi badaniami (nie starszymi niż dwa tygodnie):

Pacjenci do 20 r. ż.
- morfologia

Pacjenci 20 – 40 lat
-morfologia
- elektrolity (sód, potas)
- glukoza

Pacjenci 41 – 60 lat
-morfologia
- elektrolity (sód, potas)
- glukoza
- kreatynina
- EKG serca

Pacjenci powyżej 60 lat
- morfologia
- elektrolity (sód, potas)
- glukoza
- kreatynina
- ALT (GPT), AST(GOT)
- układ krzepnięcia
- EKG serca

Na co najmniej 24h przez badaniem należy uzupełnić ankietę anestezjologiczną, która znajduje się w zakładce: https://gastromed.info/znieczulenie (ankieta jest w formie online – po kliknięciu „Wyślij”, zostaje automatycznie wysłana do naszej lekarz anestezjolog, aby mogła zapoznać się wcześniej ze stanem zdrowia pacjenta.

Do badania kolonoskopii należy przygotować się środkiem na przeczyszczenie wydawanym na receptę oraz dietą. Jeśli chcą Państwo otrzymać od nas receptę, prosimy o informację. Recepta zostanie wysłana 4-cyfrowym kodem sms.

Instrukcje dotyczące diety i przeczyszczania znajdują się: https://gastromed.info/kolonoskopia W zależności od nazwy przepisanego środka, należy wejść w daną zakładkę, w której mieści się tabela (prosimy zapoznać się z wytycznymi minimum tydzień przed badaniem).

Do trzech dni od dnia umówienia wizyty, należy wpłacić zadatek 200zł na poczet znieczulenia ogólnego. Po wykonaniu przelewu należy wysłać potwierdzenie na e-mail. Numer konta/e-mail: https://gastromed.info/kontakt W przypadku niestawienia się pacjenta na badanie lub braku informacji do dnia poprzedzającego badanie o nieobecności, zadatek przepada.


WAŻNE!
Należy zgłosić się z osobą towarzyszącą – po znieczuleniu ogólnym jest bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych do 24h
Bezpośrednio przed badaniem należy wyjąć protezy zębowe.
Spożywanie płynów należy zakończyć najpóźniej 4 godziny przed badaniem.
Postępowanie po znieczuleniu ogólnym
Po znieczuleniu ocena sytuacji i reakcje mogą być słabsze niż zazwyczaj pomimo braku takiego wrażenia.

Przed upływem 24 godzin nie wolno pić alkoholu, przyjmować leków nasennych oraz prowadzić pojazdów mechanicznych. Należy również powstrzymać się od podejmowania ważnych decyzji, podpisywania dokumentów prawnych oraz czynności mogących zagrozić Państwu lub otoczeniu.

Przyjmowanie płynów oraz posiłków można rozpocząć 2 godziny po znieczuleniu ogólnym

  1. Dane pacjenta

  PROSIMY O DOKŁADNE WYPEŁNIENIE ANKIETY, KTÓRA POZWOLI NA WSTĘPNĄ OCENĘ STANU ZDROWIA I POMOŻE W ZAPLANOWANIU POSTĘPOWANIA ANESTEZJOLOGICZNEGO:


  NieTak

  NieTak

  NieTak

  NieTak

  NieTak

  NieTak

  NieTak

  NieTak

  NieTak

  NieTak

  NieTak

  NieTak

  NieTak

  NieTak

  NieTak

  NieTak

  NieTak

  NieTak

  NieTak

  NieTak

  NieTak

  NieTak

  NieTak

  NieTak

  NieTakNie dotyczy

  NieTak

  NieTak

  NieTak

  NieTak

  NieTak

  NieTak

  NieTak


  Umów wizytę