Znieczulenie ogólne

Jak i w jakim celu jest wykonywane znieczulenie ogólne?
Przeprowadzane jest przez zespół anestezjologiczny – lekarza anestezjologa wraz z pielęgniarką anestezjologiczną.
Krótkotrwałe znieczulenie polegające na podaniu pacjentowi dożylnie leków uspokajających, przeciwbólowych oraz usypiających, które w krótkim czasie powodują zaśnięcie. Sen trwa kilka minut – w zależności od długości zabiegu dawki można powtarzać.
Pacjent oddycha sam, podczas zabiegu monitorowane są podstawowe czynności życiowe pacjenta (tętno, oddech, ciśnienie).

Ten rodzaj znieczulenia ma na celu eliminację świadomości, bólu i dyskomfortu, który może towarzyszyć podczas badań endoskopowych
Jak się przygotować do znieczulenia ogólnego?
W przypadku zaplanowanych badań endoskopowych w znieczuleniu ogólnym (z anestezjologiem) uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi przygotowania.

- spożywanie płynów należy zakończyć najpóźniej 2 godziny przed badaniem,
- należy zgłosić się z osobą towarzyszącą – po znieczuleniu ogólnym jest bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych,
- bezpośrednio przed badaniem należy wyjąć protezy zębowe.

Prosimy o wykonanie niżej wymienionych badań w terminie nieprzekraczającym 2 tygodnie od dnia wyznaczonego terminu:

Pacjenci do 20 r. ż.
- morfologia

Pacjenci 20 – 40 lat
-morfologia
- elektrolity (sód, potas)
- glukoza

Pacjenci 41 – 60 lat
-morfologia
- elektrolity (sód, potas)
- glukoza
- kreatynina
- EKG serca

Pacjenci powyżej 60 lat
- morfologia
- elektrolity (sód, potas)
- glukoza
- kreatynina
- ALT (GPT), AST(GOT)
- układ krzepnięcia
- EKG serca


Na poczet badania wymagany jest zadatek w wysokości 200 zł do wpłacenia w ciągu trzech dni od momentu umówienia terminu. W przypadku niestawienia się pacjenta na badanie lub braku informacji do dnia poprzedzającego badanie o nieobecności, zadatek przepada.
Postępowanie po znieczuleniu ogólnym
Po znieczuleniu ocena sytuacji i reakcje mogą być słabsze niż zazwyczaj pomimo braku takiego wrażenia.

Przed upływem 24 godzin nie wolno pić alkoholu, przyjmować leków nasennych oraz prowadzić pojazdów mechanicznych. Należy również powstrzymać się od podejmowania ważnych decyzji, podpisywania dokumentów prawnych oraz czynności mogących zagrozić Państwu lub otoczeniu.

Przyjmowanie płynów oraz posiłków można rozpocząć 2 godziny po znieczuleniu ogólnym

  1. Dane pacjenta

  PROSIMY O DOKŁADNE WYPEŁNIENIE ANKIETY, KTÓRA POZWOLI NA WSTĘPNĄ OCENĘ STANU ZDROWIA I POMOŻE W ZAPLANOWANIU POSTĘPOWANIA ANESTEZJOLOGICZNEGO:


  NieTak

  NieTak

  NieTak

  NieTak

  NieTak

  NieTak

  NieTak

  NieTak

  NieTak

  NieTak

  NieTak

  NieTak

  NieTak

  NieTak

  NieTak

  NieTak

  NieTak

  NieTak

  NieTak

  NieTak

  NieTak

  NieTak

  NieTak

  NieTak

  NieTakNie dotyczy

  NieTak

  NieTak

  NieTak

  NieTak

  NieTak

  NieTak

  NieTak


  Umów wizytę