Terapia psychologiczna

Przyczyną wielu chorób jest przeciążenie stresem. Psycholog udzieli porady jak postępować ze stresem by nie prowadził on do poważnych konsekwencji chorobowych.

Stres – sam w sobie – jest według Hansa Selye’go naturalną reakcją każdego organizmu na stawiane mu żądania. Stres nie musi być szkodliwy dla zdrowia! Posiadając wiedzę na jego temat można eliminować szkodliwe skutki stresu.

Psycholog pomoże odkryć przyczynę twoich chorób od strony psychologicznej. Rozmowa ukierunkuje na istotne aspekty życia codziennego, które są tak oczywiste, że umykają uwadze a stanowią o zdrowiu. W procesie leczenia ważną role odgrywa uwaga, chęci i siła do walki z chorobą. Terapia psychologiczna dotyczy pobudzenia sił psychicznych do pokonywania objawów choroby i prowadzi do uzyskania kontroli nad sobą.

Szczególnie dobre wyniki terapii psychologicznej dotyczą dzieci. Dzieci łatwo otwierają się na zmiany, są otwarte, nieobciążone rutyną. Psychologiczna praca z dzieckiem odbywa się poprzez zabawę i naukę nowych stylów zachowania.
 

Barbara Piekarska Abou-Hilal – magister psychologii.

Zajmuje się, między innymi, chorobami psychosomatycznymi. Prowadzi terapię psychologiczną w przebiegu chorób somatycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne (ponad 20 lat pracowała w Szpitalu Wojewódzkim w Białymstoku konsultując pacjentów ze wszystkich oddziałów, także dziecięcych).
Umów wizytę