Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gastromed Kralisz, Romatowski, Stachurska s.j. z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Wiosennej 12/1.
2. dane osobowe przetwarzane są dla celów udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w szczególności dla celów:
a. profilaktyki zdrowotnej;
b. diagnozy medycznej i leczenia;
c. zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej;
d. zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego;
3. odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, Narodowy Fundusz Zdrowia, dostawca oprogramowania elektronicznej dokumentacji medycznej, firma świadcząca usługi rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia, laboratoria medyczne;
4. dane osobowe przechowywane przez okres określony w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania;
6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
8. dane nie podlegają profilowaniu.

kontakt

ul. Wiosenna 12/1
15-322 Białystok

dojazd autobusami linii:
3, 10, 11, 16, 23, 26, 104

darmowy parking znajduje się wzdłuż stadionu

nasi partnerzy

AllianzMedicoverCompensaPZU
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram